Стрічка новин ПрАТ "Агра"

Текст повідомлення: 

28.12.2012 р. ПАТ "Фондова біржа ПФТС" прийняла рішення про переведення цінних паперів ( облігацій цільових іменних у кількості 13 шт, номінальною вартістю 770000,00 грн , бездокументарної форми існування, з 7,23% часткою від розміру статутного капіталу ) ПрАТ "Агра" з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового списку. Підствою є невиконання п.5,28 Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС", а саме не відповідність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Рішення набуває чинності з 03.01.2013 року.