Стрічка новин ПрАТ "Агра"

Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.05.2014
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці agra.dp.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2014 звільнено Ревізор Калюжна Ольга Григорівна АО 085201
14.11.2012 Новомосковським РВГУДМС України в Дніпропетровській обл.
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акціонерів (Протокол № 2 від 28.04.2014 року) прийнято рішення про припинення повноважень та обрання наступних посадових осіб:
Звільнено з посади Ревізора Товариства Калюжну Ольгу Григорівну перебувала на посаді Ревізора ПрАТ "АГРА" останні 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
28.04.2014 призначено Ревізор Наталюк Катерина Сергіївна АО 000053
20.11.2013 Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області
0
Зміст інформації:
Призначено на посаду Ревізора Товариства Наталюк Катерину Сергіївну не перебувала на керівних посадах. Призначено на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
28.04.2014 припинено повноваження Директор Шершень Світлана Миколаївна АН 708984
02.06.2008 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження Директора Товариства Шершень Світлани Миколаївни перебувала на посаді Директора ПрАТ "АГРА" останні три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
28.04.2014 призначено Директор Шершень Світлана Миколаївна АН 708984
02.06.2008 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
0
Зміст інформації:
Призначено на посаду Директора Товариства Шершень Світлану Миколаївну перебувала на посаді Директора ПрАТ "АГРА" останні три роки. Призначено на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.