Стрічка новин ПрАТ "Агра"

Текст повідомлення: 

          Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРА»
(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться „25” грудня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

Порядок денний:

  1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про передачу в іпотеку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784) нерухомого майна Товариства для забезпечення зобов’язань ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРІТІШ ЕКО СІСТЕМ ТЕКНОЛОДЖІ» (Код ЄДРПОУ 35543445).
  3. Про укладення Товариством договору поруки для забезпечення зобов’язань ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРІТІШ ЕКО СІСТЕМ ТЕКНОЛОДЖІ» (Код ЄДРПОУ 35543445).
  4. Про надання повноважень на укладання договору іпотеки та договору поруки та можливих додаткових договорів до них.  
  5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 - 2016 роках з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».
  6. Про надання повноважень Директору Товариства на укладання та підписання значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством протягом 2015-2016 року з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 21 грудня 2015 року.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:

1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:

  1. юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
  2. фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:  Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Шершень С.М.

 

З повагою, Директор ПрАТ «АГРА»                                                                                                        Шершень С.М.