Стрічка новин ПрАТ "Агра"

 

Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРА»
(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «06» березня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

Проект порядку денного:

  1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:
«1.Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів Товариства.
2.Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера 
Товариства ПрАТ «СК «Альянс» Шрайбмана О.Ю.
3.Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника                     
акціонера Товариства  ТОВ «Аверс-А» Матковську М.В.
4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі:
Голова комісії – Домашовець К.О.
Член комісії –  Манько О.В.
5. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з     
питань порядку денного до моменту обрання лічильної комісії».

  1. Про укладення з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) договорів іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747), а також надання повноважень на укладення та підписання договорів іпотеки.

Проект рішення:
«1.Укласти з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) договір іпотеки, за умовами якого Товариство надасть Банку в іпотеку нерухоме майно, а саме: у торгово-діловому центрі літ. 3-А, нежилі приміщення, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 1, а також укласти з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) договір іпотеки, за умовами яких Товариство надасть Банку в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення поз.102-105, що розташовані за адресою:  Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 1 в забезпечення виконання зобов`язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747) за кредитним договором, за умовами якого Банк надасть ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747) кредит з лімітом 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень, відсотковою ставкою 19,8% (Дев’ятнадцять цілих вісім десятих процента) річних строком на 1 рік, з оплатою узгоджених з Банком комісій та платежів.
2.  Надати повноваження на укладення та підписання Договорів іпотеки, інших необхідних документів пов`язаних з їх укладенням та виконанням, з правом визначати на власний розсуд будь-які інші умови такого договору, в тому числі будь-які платежі, комісії, штрафи та неустойки (крім вказаних у цьому протоколі) Директору ПрАТ «АГРА».

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 28 лютого 2016 року.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:

  1. юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
  2. фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного: agra.dp.ua.
В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:  Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства                Клименов Я.М.


Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

01.02.2017 року у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 21
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

 

 

З повагою, Директор ПрАТ «АГРА»                                                                                                                Клименов Я.М.